[email protected] 071/566-328

Маријана Софронијоска Тинтар

„Ако сакате да го изберете задоволството од растот, подгответе се себеси за болка.“ - Ирвин Јалом

Маријана Софронијоска Тинтар е магистер по психолошки науки од областа на личност и советување при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, лиценциран психолог и член на Комората на психолози на Република Северна Македонија. 

Во работата целосно се фокусира на личноста на клиентот преку интегративен пристап со комбинирање на различни методи и техники кои би одговарале на потребите на секој клиент поединечо.

 

Слободни термини

Маријана во моментот нема слободни термини

Мејл за контакт: [email protected]