[email protected] 071/566-328

Хафије Асани

„Сѐ што е вредно да се направи, никогаш не е лесно!“ - Теодор Рузвелт.

Хафије Асани е дипломиран психолог. Дипломирала на државниот универзитет во Тетово, насока психологија.

 

Постдипломските студии ги има завршено на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, насока личност и советување

Приоритет ѝ е личноста, преку методи и техники на позитивна терапија, по потреба искомбинирана со други терапевтски техники.

Волонтирала во државната болница „Ферид Мурати" во Гостивар, на одделот за неврологија. 

Исто така во текот на додипломските студии волoнтирала и во клиничката болница во Тетово.

Искуството го има стекнато преку работа со клиенти. 

Постојано сака да учи и да се развива. 

Највеќе се пронаоѓа во делот со Позитивна психологија и работи на себе во таа насока. 

 

Слободни термини

Хафије во моментот нема слободни термини

Мејл за контакт: [email protected]